Нина Бугова е завършила „Техникум по фина механика и оптика“, специалност „Измервателна техника“ випуск 2001 г. Бакалавърската си степен завършва в Технически университет – София през 2005 г. специалност „Информационно-измервателна техника“ и магистърска отново в ТУ – София през 2007 г., същата специалност.

След дипломирането си започва работа като лаборант в лабораторията за калибриране при „Тотал-Тест“ ООД и вече 12 години е специалист по измерване на температура, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха.

От 2015 г. Нина е в състава на ИА БСА като експерт по трите величини.

Свободното си време обича да изкарва със семейството и в гледане на биатлон и други зимни спортове.