Да не се попълва, ако е същия като заявителя
Да не се попълва, ако е същия като адреса на заявителя
Попълнена подробна информация за вида на измервателните средства, техния производител, модел и точки, в които искате да бъдат калибрирани.