Температурата е най-измерваната величина в света. Почти всеки човек в ежедневието си се информира за температурни стойности по някаква причина. По същия начин почти няма фирма, която по някакъв начин да не трябва да следи температурни показатели в процесите на своята дейност. Поради тази причина е съвсем логично това и да е основната величина, която калибрираме в нашата лаборатория.

От май 2004 г. лабораторията за калибриране при Тотал-Тест ООД е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от Изпълнителна Агенция Българска служба за акредитация. Лабораторията извършва  калибриране на следните видове термометри:

  • Течностни /стъклено-живачни и спиртни/ термометри от  минус 33 ⁰С до 200 ⁰С ;
  • Цифрови термометри от  минус 33 ⁰С до 200 ⁰С ;
  • Инфрачервени термометри от минус 20 ⁰С до 150 ⁰С
  • Контактни термометри за повърхностна температура от 20 ⁰С до 200 ⁰С

За осъществяване на калибрирането бе извършена сериозна инвестиция в осигуряване на подходящи помещения, закупуване на еталони и спомагателно оборудване и обучение на персонал.

Еталонното и спомагателно оборудване е на немските фирми TESTO AG и JULABO, които са лидери в производството на преносима апаратура за измерване на температура и са с най-високо съвременно техническо ниво. Съчетано с въведените нови форми на осигуряване и управление на качеството, лаборатория за калибриране при Тотал-Тест ООД е доказала през годините своя професионализъм.

За поддържане на високо ниво на достоверност на резултатите от калибриране от създаването си лабораторията е взела участие в четири  междулабораторни сравнения по температура, едно от които с ГД НЦМ, две с „Датския технологичен институт“ и едно с Testo Industrial Services – Германия. Резултатите от тях доказват безспорна компетентност на лабораторията при калибриране на термометри.

В лабораторията работи висококвалифициран и компетентен персонал, който има стремежа чрез квалификационни курсове в областта, в която работи и самоподготовка да повишава компетентността си.

Ако имате термометри, които искате да калибрираме, може да ни изпратите нужната информация, като използвате онлайн формата за заявка за калибриране.