От май 2004 г. Лабораторията за калибриране при Тотал-Тест ООД е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от Изпълнителна Агенция Българска служба за акредитация. Лабораторията извършва  калибриране на влагомери за относителна влажност на въздуха с обхват на измерване  от 5% RH до 95% RH и разделителна способност 0,1% RH и 1% RH.

Калибрирането се извършва с новозакупено, модерно и на най-високо техническо ниво оборудване. Еталонното и спомагателно оборудване е на немската фирма TESTO AG, която е лидер в производството на апаратура за измерване и калибриране на уреди за влага. През 2013 г. е закупена нова апаратура на американската фирма THUNDER SCIENTIFIC CORPORATION, осигуряваща по-точни резултати при осъществяването на калибрирането на уреди за измерване на относителна влажност на въздуха. Еталоните за относителна влажност на въздуха лабораторията калибрира изключително в Германия.

За поддържане на високо ниво на достоверност на измерванията лабораторията от създаването си е участвала в 3 международни междулабораторни сравнения по относителна влажност на въздуха,организирани от Датския технологичен институт и Testo Industrial Servivces – Германия. Резултатите от тях доказват безспорна компетентност на лабораторията  при калибриране на  влагомери. Лаборатория за калибриране при Тотал-Тест ООД е доказала през годините своя професионализъм. В лабораторията работи висококвалифициран и компетентен персонал, който има стремежа чрез квалификационни курсове в областта, в която работи и самоподготовка да повишава компетентността си.

Ако имате уреди за относителна влажност на възуха, които искате да калибрираме, може да ни изпратите нужната информация, като използвате онлайн формата за заявка за калибриране.