Тодор Чоевски е завършил Софийска Математическа Гимназия, випуск 2006. След което през 2010 година завършва бакалавърска степен в ТУ-София (специалност „Мехатроника“), а през 2013 година и магистърска степен в същия университет (специалност „Прецизна Техника“).

От март 2013 година работи в лабораторията за калибриране при „Тотал-Тест“ ООД като лаборант.

В лабораторията той отговаря главно за калибрирането на уреди за скорост на движение на въздуха. Но също така извършва и калибриране на уреди за температура и относителна влажност на въздуха. Също така Тодор отговаря за калибриранията, които се извършват извън рамките на лабораторията, на място при клиентите.

В свободното си време обича да гледа футбол, да слуша тежка музика и да играе на компютърни игри.