„ТОТАЛ ТЕСТ“ ООД спечели проект по процедура за подкрепа на микро и малки предприятия

„ТОТАЛ ТЕСТ“ ООД спечели проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На 26.06.2020г. „ТОТАЛ ТЕСТ“ ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-1569-C01и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 10 000,00 лева. Целта […]

Тотал-Тест с ново фирмено лого и интернет сайт

лого

С цел да подобрим разпознаването на нашата марка, визуалното ни представяне и присъствието ни в дигитална среда, от началото на юни 2019 г. лабораторията за калибриране при Тотал-Тест ООД има ново фирмено лого и интернет сайт. След като над 10 години използвахме старото фирмено на Тотал-Тест ООД, счетохме че е време за нещо по-съвременно, отговарящо […]