Костадинка Станчева е завършила Техническия университет в София, специалност „Механично уредостроене”.

Работи като метролог 18 години в „Национален център по метрология“, където придобива голям опит в областта.

Костадинка работи в лабораторията за калибриране при „Тотал-Тест“ ООД от създаването на лабораторията (вече над 16г години), като специалист по измерване на температура, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха. Освен това тя е и отговорник по качеството в лабораторията.

Над 20 години Костадинка Станчева е технически оценител към Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ – за геометрични величини и тези, по които работи в лабораторията за калибриране.

В свободното си време обича да пътешества и да ходи на театър и концерти.