Лаборатория за калибриране при „Тотал Тест“ ООД има акредитация за калибриране на температура извън лабораторните помещения, най-често на мястото където клиентът използва уредите.

Лабораторията разполага с разнообразни еталонни уреди на Testo AG, калибрирани на най-високо ниво и подходящи за различните изисквания на нашите клиенти.

Разполагаме и с компетентен и опитен персонал, който умее да подбере най-точните условия за всяко едно измерване, съобразявайки се с конкретната среда на работа при всеки един клиент.

Обхватът на акредитация на лабораторията за температурни измервния е:

– Течностни термометри: от  минус 33 ⁰С до 200 ⁰С ;
– Цифрови термометри: от  минус 33 ⁰С до 200 ⁰С ;
– Инфрачервени термометри: от минус 20 ⁰С до 150 ⁰С
– Контактни термометри за повърхностна температура: от 20 ⁰С до 200 ⁰С

Когато става въпроса за калибриране на място, трябва да се има предвид, че всеки клиент има различно оборудване, инфраструктура, измервателна апаратура и изисквания, затова и подхода при такова калибриране е силно индивидуален, в зависимост от нуждите на съответния клиент. В тази връзка често е необходимо да направим първо оглед на оборудването, което трябва да се калибрира (или поне да разгледаме негови снимки), за да сме сигурни, че може да се справим със задачата и да дадем изгодна оферта.
Затова ако имате желание да извършим калибриране във вашия офис, склад или производственно хале, е препоръчително първо да се свържете с нас, за да уточним всички подробности.