През 2002 година регистрирахме Тотал -Тест ООД. Още от самото създаване на фирмата, заложихме като основен предмет на дейност калибриране и проверка на измервателни уреди. И така от месец май 2004 г. в Тотал-Тест ООД разполагаме с лаборатория за калибриране, акредитирана от Българска Служба по Акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006.

Първоначално бяхме акредитирани само за калибриране на уреди за измерване на температура и относителна влажност на въздуха, но от 2006 г. имаме възможност за калибрираме и уреди за скорост на движение на въздуха.

С течение на времето лабораторията се специализира в калибрирането на измервателни уреди за фармацевтичната и хранителната промишленост. Фирмата отдава изключително значение на калибровъчното оборудване, което е произведено във водещи фирми от Германия, Швейцария и САЩ. За да може да гарантира висока точност и проследимост на измерванията, лабораторията към Тотал-Тест ООД калибрира своите еталони във водещи DKD лаборатории в Германия.

Отделно от това участваме редовно в междулабораторни измервания, които се инициират от реномирани организатори на междулабораторни сравнения като Датския технологичен институт (DTI) или Чешкия метролотичен институт (CMI).

Това, заедно с висококвалифицирания и опитен персонал на лабораторията, правят Тотал-Тест ООД желан партньор на всички, които държат на сигурността на измерванията си.