Костадинка Станчева
Отговорник по качеството

Нина Бугова
Старши лаборант

Тодор Чоевски
Лаборант

Димитър Камбушев
Лаборант