Професионалистите в калибрирането!

Температура

От май 2004г. Лабораторията за калибриране към „ТОТАЛ-ТЕСТ“ ООД е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от Изпълнителна Агенция Българска служба за акредитация. Лабораторията извършва ...

Относителна влажност на въздуха

От май 2004г. Лабораторията за калибриране към „ТОТАЛ-ТЕСТ“ ООД е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от Изпълнителна Агенция Българска служба за акредитация. Лабораторията извършва ..

Скорост на движение на въздуха

От 2006 г. лабораторията към „ТОТАЛ – ТЕСТ“ ООД е акредитирана за калибриране на уреди, измерващи скорост на въздушен поток. Калибрирането на този параметър беше много слабо развито в България, а ...

Добре дошли в страницата на Тотал Тест

За Тотал Тест

 

Client Testimonials